Cheftoandat chuyn nhn t tic ti nh vi nhiu mn n ty theo s thch v yu cu ca qu khch

De WikiArtesanía

Nhận đặt tiệc trọn gói, nấu tiệc tại nhà, tiệc thôi nôi, tiệc tân gia; tiệc tất niên

Liên hệ:

- Website : đặt tiệc tại nhà

- Địa chỉ : 131F Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, TPHCM

- Social: https://www.facebook.com/Cheftoandatcom/

- Email : cheftoandat.c.o.m@gmail.com

- Điện thoại : 028 39683020

- Hastag: #cheftoandat, #dattiec, #teabreak
http://petar2020.xyz/story.php?title=cheftoandat-chuyen-nh%E1%BA%ADn-d%E1%BA%B7t-tiec-t%E1%BA%A1i-nha-v%E1%BB%9Bi-nhieu-mon-an-tuy-theo-s%E1%BB%9F-thich-va-yeu-c%E1%BA%A7u-c%E1%BB%A7a-quy-khach---5